Sex po telefóne - jebačka z pohodlia domova

Všeobecné podmienky a ceny

Služby na tomto webe sú určené len osobám starším ako 18 rokov. V prípade, že sa nachádzate mimo územia Slovenskej republiky, spĺňate podmienky plnoletosti podľa zákonov štátu odkiaľ sa pripájate.

Prehlasujete, že na tieto stránky vstupujete dobrovoľne, prípadný sexuálne orientovaný materiál vás neuráža ani nepohoršuje a použijete ho výhradne pre osobnú potrebu. Neposkytnete a ani akokoľvek inak neumožníte prístup k materiálom osobám, ktoré nespĺňajú ktorúkoľvek z predchádzajúcich podmienok.

Na stránke sxphone.sk sa nachádzajú služby určené len pre zábavné účely a potešenie na diaľku a to LEN prostredníctvom telefonickej, alebo písanej konverzácie. Beriete na vedomie, že poskytované služby zahŕňajú chat, alebo telefonickú konverzáciu aj s operátormi, fotografie môžu byť ilustračné a nemusia zobrazovať osobu s ktorou komunikujete.

Cenník volania na prémiové čísla - audiotext

Služby poskytované na prémiových - audiotextových číslach sa riadia cenníkom služieb vášho operátora. Všetky ceny platné v danej chvíli sú jasne a zreteľne uvedené pri každom prémiovom - audio-textovom čísle.

Pri volaní na takéto audiotextové číslo je v cene volania už zahrnutá cena za službu a aj cena za spojenie.

Ochrana osobných údajov

Pozrite si, prosím, ako to je s ochranou osobných údajov, zásadami a právami podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súvislosti s GDPR (Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ak používate naše služby, môžete dostávať z času na čas bezplatné informačné sms, ktoré sa týkajú diania a udalosti spojených s týmto webom a službami na ňom. Pokiaľ takéto správy nechcete dostávať môžete si ich jednoducho a bezplatne vypnúť v tejto sekcii.

Telefónne číslo z ktorého voláte, je pri prepojení utajené a volaná strana ho nevidí.

mgx, s.r.o.
Kutlíková 17
851 02 Bratislava